Ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca i zamjenik ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca

Prevencija pranja novca važan je alat u borbi protiv pranja novca i organiziranog kriminala. Zakon o pranju novca obvezuje financijske institucije, osiguravajuće kuće i posrednike za kockanje, kao i kladionike i kladionice da imenuju službenika za pranje novca i senzibiliziraju zaposlenike na sumnjive transakcije. Također se moraju primijeniti interne zaštitne mjere.

Zadaće službenika za pranje novca promatraju se i provode u upravljanju poštivanjem zakona. To uključuje analizu i upravljanje rizikom, praćenje prometa i izvješća o sumnjivim transakcijama.

Naš tim iz svih područja pokriva potrebe i osigurava vam učinkovitu primjenu AML-a ili sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
AML_Compliance_Management_Gruber_Partner

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2022 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.