Za tvrtke je usklađenost ključni aspekt koji podržava korporativno upravljanje u upravljanju rizikom, internim kontrolama i provedbi postupaka usklađenosti.


Među naše prioritete su među ostalim:

  • Primjena sustava usklađenosti
  • Analiza rizika i upravljanje rizikom
  • Interna kontrola
  • AML / Anti Money Laundering (Sprječavanje pranja novca)
  • Razvoj treninga i online treningImage

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2021 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.